Soft Soled T-Strap

 
 
Soft Soled T - Strap - White